ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Το σχολείο μας  υπηρετεί με ανθρωπιστικό χαρακτήρα το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και αναπτύσσει δυναμικό και εξωστρεφή προσανατολισμό προς την κοινωνία…

22 Σεπτεμβρίου, 2022