Close
Τηλ. 2841022301 || Fax: 2841022384 || Mail: mail@1gym-ag-nikol.las.sch.gr

Ο σχολικός κανονισμός του 1ου Γυμνασίου 2021-2022

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021-2022

Με τον όρο “σχολικός κανονισμός” εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του σχολείου. Η εξασφάλιση του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος εγγυάται τη γόνιμη συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, στο πλαίσιο της ισότητας, του αμοιβαίου σεβασμού και του εποικοδομητικού διαλόγου. Επειδή το σχολείο αποτελεί μια δημοκρατικά οργανωμένη κοινωνία, η διαμόρφωση του κανονισμού είναι σύμφωνη με το υπάρχον νομικό πλαίσιο και στηρίζεται στη συνεργασία όλων των φορέων της σχολικής κοινότητας. (εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών  και γονέων). Πιο συγκεκριμένα, για τη διαμόρφωση του κανονισμού αυτού συνεργάστηκαν η  Διευθύντρια, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς του 1ου Γυμνασίου, καθώς και εκπρόσωπος του δήμου του Αγίου Νικολάου λαμβάνοντας υπόψη τις “Βασικές αρχές κανονισμού λειτουργίας των σχολείων” του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επειδή όμως η λειτουργία του Σχολείου δε βασίζεται μόνο σε γραπτούς κανόνες αλλά στη ζωντανή επικοινωνία των μελών της μαθητικής κοινότητας, είμαστε πρόθυμοι (Διευθύντρια και Καθηγητές) να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες σε θέματα που περιλαμβάνονται ή όχι στον παρόντα κανονισμό και απασχολούν τους μαθητές/τριες  ή τους γονείς του. Σημειώνεται ότι ο σεβασμός των μαθητών/τριών στις μεταξύ τους συναναστροφές, απέναντι στους καθηγητές τους αλλά και στον χώρο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Επισημαίνεται ότι η διατύπωση ύβρεων, χυδαίων εκφράσεων και η εκδήλωση  απρεπών συμπεριφορών τιμωρείται αυστηρά.

Α. ΜΑΘΗΤΕΣ/ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ  

Α.  ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. Όλοι οι μαθητές/τριες  πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο το αργότερο στις 08:00.    Συγκεντρώνονται στον αύλειο χώρο και δεν παραμένουν εκτός του σχολείου.
 2. Το κουδούνι για την πρωινή προσευχή χτυπά στις 08:10. 

{ Οι μαθητές παρατάσσονται ανά τάξη. Είναι απαραίτητη η παρουσία όλων των μαθητών/τριών στην πρωινή συγκέντρωση, γιατί ενημερώνονται για θέματα που αφορούν ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.

 1. Μαθητές/τριες  που έχουν καθυστερήσει την ώρα της προσευχής παραμένουν έξω από την κεντρική είσοδο και εισέρχονται στον χώρο του σχολείου μετά το πέρας της προσευχής.
 2. Μόλις αρχίσει η προσευχή η  είσοδος του σχολείου κλείνει. Οι μαθητές/τριες  που έχουν καθυστερήσει παραμένουν στον αύλειο χώρο, αλλά χάνουν την πρώτη διδακτική ώρα. Μπορούν να γίνουν δεκτοί στο μάθημα, μόνο με την άδεια της Διευθύντριας κι εφόσον κριθεί ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι για την καθυστέρηση αυτή, διαφορετικά παίρνουν απουσία.}
 3. Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι μαθητές/τριες  περιμένουν στους διαδρόμους του ισογείου. Δεν επιτρέπεται η  άνοδος στους ορόφους. Μαζί με τον καθηγητές περνούν στις τάξεις τους, όπου γίνεται η προσευχή και οι απαραίτητες ανακοινώσεις.
 4. Το ωράριο του σχολείου λήγει στις 13:50. Σε όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου οι μαθητές δεν εξέρχονται από τον σχολικό χώρο παρά μόνο με αίτημα του κηδεμόνα τους και άδεια της Διευθύντριας (βλ. ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥ)
 5. Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο του σχολείου  οποιουδήποτε τρίτου χωρίς την έγκριση του Διευθυντή ή του προς τούτο οριζόμενου προσώπου  (3187/εγκ. 29/1-11-96 Εισαγγελίας Αρείου Πάγου).

   Β.  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ    ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 1. Οι μαθητές / μαθήτριες οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας  πριν από την άφιξη του διδάσκοντα και την έναρξη της κάθε διδακτικής ώρας. Οφείλουν να προσέχουν το κουδούνι, ώστε να μην καθυστερούν με τη δικαιολογία ότι δεν το άκουσαν από το βάθος της αυλής. Μαθητής/ μαθήτρια  που καθυστερεί αδικαιολόγητα δε γίνεται δεκτός/ή  στην τάξη και οφείλει να παρουσιαστεί στο γραφείο της Διεύθυνσης.

 

 1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις  (π.χ. συνεργασία με καθηγητή που αποδεικνύεται με ανάλογο δικαιολογητικό σημείωμα), ο μαθητής/τρια γίνεται δεκτός στην αίθουσα. Η διδασκαλία δεν ολοκληρώνεται με το κτύπημα του κουδουνιού για διάλειμμα, αλλά με την άδεια του διδάσκοντα για απομάκρυνση των μαθητών/τριών  από την αίθουσα.
 2. Δεν επιτρέπονται οι ενδιάμεσες και μεμονωμένες απουσίες χωρίς άδεια από τη Δ/νση του σχολείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι μονόωρες απουσίες δε δικαιολογούνται.

 

 1. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές/τριες  δεν ενοχλούν με ψιθύρους, συζητήσεις, γέλια ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Δεν επιτρέπεται να διαταράσσουν τη ροή του μαθήματος και να παρεμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, δεν απασχολούνται με την προετοιμασία άλλου μαθήματος ή με άσχετες προς το μάθημα ενασχολήσεις.
 2.  Δεν επιτρέπεται να φέρνουν: α) mp3, Tablet… και ν’ ακούνε μουσική κατά το ωράριο λειτουργίας του σχολείου β) μπάλες, skateboards και να παίζουν μ’ αυτά .
 3.  Δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν στις αίθουσες τρόφιμα ή ποτά (μόνο νερό).Επίσης, δεν επιτρέπεται   να  τρώνε μέσα στην τάξη ούτε να  μασάνε τσίχλες.     
 4. Οι μαθητές/τριες  έχουν το δικαίωμα να διατυπώνουν ελεύθερα τη γνώμη τους, να εκφράζουν χωρίς φόβο τις απορίες ή αντιρρήσεις τους και να ζητούν διευκρινίσεις για το μάθημα, εφόσον το θεωρούν απαραίτητο, αλλά πάντα με ευγένεια και σεβασμό προς τον διδάσκοντα και τους συμμαθητές/τριες  τους.
 5.  Σε περίπτωση έκτακτης αδιαθεσίας ή άλλου σοβαρού προβλήματος, ζητούν άδεια εξόδου από τον καθηγητή/τρια με διακριτικό τρόπο, παρουσιάζονται στο γραφείο της Δ/σης και επανέρχονται σε εύλογο χρόνο.
 6. Οι μαθητές/ μαθήτριες συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και σεβασμό. Είναι υπεύθυνοι /ες για την καθαριότητα του τμήματός τους καθώς και για τη διατήρηση της αίθουσας στην κατάσταση στην οποία την παρέλαβαν. Το τμήμα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε φθορά και το πενταμελές οφείλει να μεριμνήσει για την αποκατάσταση των φθορών.
 7. Επισημαίνεται ότι οι μαθητές/ τριες  δεν αφήνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα, τα βιβλία και τις φωτοτυπίες τους κάτω από τα θρανία τους. Σε περίπτωση απώλειάς τους είναι σαφές ότι δεν μπορούν να αντικατασταθούν.

Γ. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

Δεν επιτρέπεται η παραμονή μαθητών/τριών  στην αίθουσα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Οι μαθητές/τριες την ώρα του διαλείμματος εξέρχονται από την αίθουσα διδασκαλίας, η οποία κλειδώνεται από τον διδάσκοντα. Παραμένουν ανοιχτά τα παράθυρα για αερισμό. Οι μαθητές δεν παραμένουν στους ορόφους και στις σκάλες αλλά με την προτροπή των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των εφημερευόντων, κατεβαίνουν στον αύλειο χώρο.

 

Δ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑ

 1. Η εμφάνιση των μαθητών/ τριών  πρέπει να είναι κόσμια και ευπρεπής.
 2. Βωμολοχίες, καυγάδες, μπουγέλα, κακοπροαίρετα πειράγματα, χειροδικίες, άσκηση οποιασδήποτε μορφή βίας δεν ταιριάζουν με τη μαθητική ιδιότητα και απαγορεύονται αυστηρά
 3. Οι μαθητές /τριες δεν πρέπει να φέρνουν στο σχολείο μεγάλα χρηματικά ποσά, ακριβά ρολόγια και γενικότερα αντικείμενα αξίας. Για τυχόν απώλεια τέτοιων αντικειμένων το σχολείο δεν έχει ευθύνη αντικατάστασης ή αναζήτησης. Εάν υπάρχει λόγος να φέρουν κάποια μέρα μαζί τους περισσότερα χρήματα ή κάποιο ακριβό αντικείμενο, μπορούν να το παραδώσουν στο γραφείο της Δ/νσης, διαφορετικά, θα είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη φύλαξή του.

Ε. ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

Ι) Από το σχολείο:Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου οι πόρτες του προαυλίου παραμένουν κλειστές (2368/Γ2/9-1-07 εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ) και οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να βγαίνουν έξω από το σχολείο. Οι μαθητές/τριες δε φεύγουν από το σχολείο χωρίς αίτημα και συνοδεία του γονέα και άδεια της Διεύθυνσης.

ΙΙ) Από την τάξη: Η έξοδος από την τάξη επιτρέπεται μόνο για πολύ σοβαρό λόγο και μόνο με την προϋπόθεση ο μαθητής/τρια θα παρουσιαστεί στο γραφείο του Διευθυντή. Στην πίσω σελίδα του απουσιολογίου καταγράφεται η ώρα εξόδου και επιστροφής του.

ΙΙΙ) Από την τάξη, για σχολικές δραστηριότητες:Επιτρέπονται στην περίπτωση που υπάρχει δικαιολογητικό σημείωμα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή, με την προϋπόθεση ότι ο μαθητής/τρια  που έχει το σχετικό σημείωμα θα πάρει άδεια από τον διδάσκοντα της συγκεκριμένης ώρας, πριν από την έναρξη του μαθήματος. Οι μαθητές/τριες  οφείλουν να ενημερώνονται και να προετοιμάζονται καθημερινά για όλες τις ώρες μαθημάτων ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης προγραμματισμένης δραστηριότητας.

 

 ΣΤ. ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (76017/29.7.2002). ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

 

Ζ. ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Απαγορεύεται α) η φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση με οποιοδήποτε μέσο (π.χ. κάμερα, κινητό τηλέφωνο, συσκευή εγγραφής) χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης σε όλους τους χώρους του Σχολείου και καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος β) η χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης δημοσιοποίηση σε οποιαδήποτε μορφή – έντυπη ή ηλεκτρονική – εικόνων, βίντεο, ήχων ή κειμένων που αναφέρονται στη σχολική ζωή και ειδικότερα σε καθηγητές και μαθητές/τριες. Δεν επιτρέπεται, επίσης, η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. mp3 players, computers, κλπ) κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου(Γ2/132328/7-12-2006 απόφαση ΥΠΑΙΘ).Το σχολείο διαθέτει τηλέφωνο και οι μαθητές μπορούν να τηλεφωνήσουν από το γραφείο.Αν ο μαθητής παρά τις συστάσεις φέρει και χρησιμοποιεί το κινητό σε χώρους του σχολείου ή/και σε ώρα μαθήματος, αυτό θα παραμένει στη Δ/νση και θα το παραλαμβάνει ο ίδιος ο γονιός. Η χρήση κινητού τηλεφώνου τιμωρείται με μία μέρα απομάκρυνση από τα μαθήματα. Το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας του κινητού τηλεφώνου.

Η. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 1. Ο χώρος του σχολείου, εσωτερικός και εξωτερικός, πρέπει να προστατεύεται από κάθε είδους ρύπανση η φθορά από όλους όσοι συνυπάρχουν μέσα σε αυτόν.
 2. Οι μαθητές/τριες   χρησιμοποιούν τις τουαλέτες  χωρίς να συναθροίζονται ή να παραμένουν στους χώρους αυτούς.
 3. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή συνθημάτων ή η με άλλους τρόπους καταστροφή θρανίων, καρεκλών και τοίχων του σχολείου. Μαθητής /τρια ή τμήμα που προκαλεί φθορές ή ρύπανση στο σχολικό περιβάλλον θα αναλαμβάνει το κόστος και τον κόπο αποκατάστασης. Την ευθύνη για την αποκατάσταση των ζημιών έχουν οι γονείς. Για την αποφυγή παρόμοιων φαινομένων, οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να κάνουν τις απαραίτητες συστάσεις.
 4. Δεν επιτρέπεται η καταστροφή χαρτών, εποπτικών μέσων κάθε είδους ή σχολικών οργάνων. Το κόστος τους είναι υψηλό, γι’ αυτό κάθε καταστροφή που προκαλείται από μαθητές/τριες  θα αποκαθίσταται από τους ίδιους. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι στις αίθουσες εργαστηρίων.
 5. Αγγελίες ή αφίσες θα αναρτώνται με έγκριση της Διεύθυνσης μόνο στους ειδικούς πίνακες ανακοινώσεων που χρησιμοποιούν για παρόμοιους σκοπούς οι μαθητές/τριες.
 6. Τα σχολικά βιβλία παρέχονται δωρεάν για χρήση των μαθητών/τριών. Η κακή χρήση, η κακοποίηση, το κάψιμο,η έλλειψη δυνατότητας να ξαναχρησιμοποιηθούν, πέρα από την οικονομική διάσταση, έχουν ως μεγαλύτερη συνέπεια τον ευτελισμό της έννοιας του βιβλίου.

Θ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

 1. Το σχολείο οφείλει να προσφέρει τη γνώση και τη μνήμη του παρελθόντος και της ιστορίας όχι μόνο μέσα από τα μαθήματα. Ως μέλη της σχολικής κοινότητας οφείλουν οι μαθητές/τριες να συμμετέχουν στις θεσμοθετημένες σχολικές εορτές και παρελάσεις δεν ξεχνούν την ιστορία τους και αποτίουν φόρο τιμής στους προγόνους.
 2. Πρέπει να ενθαρρύνεται και να διευκολύνεται η συμμετοχή των μαθητών/τριών σε συλλογικές προσπάθειες πολιτιστικές, αθλητικές, περιβαλλοντικές κ.λ.π., χωρίς όμως αυτό να γίνεται σε βάρος των μαθημάτων.

Ι . ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ/ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Τα προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ των μαθητών,/τριών αντιμετωπίζονται με την διαμεσολάβηση του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος καθώς και του εφημερεύοντα καθηγητή ( εφόσον το περιστατικό λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος) και στη συνέχεια,-ΜΟΝΟ   αν δεν επιτευχθεί ικανοποιητική λύση-  αντιμετωπίζεται από τη Διεύθυνση του σχολείου.

 ΙΑ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

 1. Η τήρηση των κανόνων της ευπρέπειας και της καλής συμπεριφοράς στους χώρους επίσκεψης (αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, θέατρα, κινηματογράφοι) και διαμονής (ξενοδοχεία) είναι υποχρέωση των μαθητών/μαθητριών. Δεν πρέπει να ξεχνούν ότι εκπροσωπούν τον εαυτό τους αλλά και το σύνολο της σχολικής κοινότητας.
 2. Οι μαθητές /μαθήτριες οι οποίοι συμμετέχουν σε εκδρομές, ή περιβαλλοντικές, εκπαιδευτικές, αθλητικές και άλλες εξορμήσεις εκτός του Σχολείου, πρέπει να τηρούν κατά γράμμα τους κανονισμούς των εκδρομών και τις εντολές των συνοδών καθηγητών. Πιθανή παραπτωματική συμπεριφορά κατά τη διάρκειά τους μπορεί να συνεπάγεται τη διακοπή της συμμετοχής για το μαθητή/μαθήτρια  ή για ολόκληρο το τμήμα, αλλά και σοβαρότερη τιμωρία. Μετά το πέρας των μονοήμερων και πολυήμερων εκδρομών η παραλαβή και μετακίνηση των μαθητών/τριών από το χώρο άφιξής τους γίνεται με ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.
 3. Είναι απολύτως απαραίτητο να τηρούνται με ακρίβεια οι οδηγίες σχετικά με τα πάσης φύσεως ωράρια (ώρα αναχώρησης – επανόδου, διάρκεια ελεύθερου χρόνου, ωραρίου ύπνου κλπ).
 4. Ζημιές ή ρύπανση πάσης φύσεως σε λεωφορεία – ξενοδοχείου ή άλλους χώρους θα αποκαθίστανται οικονομικά από τους ίδιους τους υπαίτιους, οι οποίοι και θα τιμωρούνται αυστηρά .

 ΙΒ .ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σοβαρά παραπτώματα θεωρούνται:

 • Η άσκηση κάθε είδους βίας
 • Η απουσία από μάθημα χωρίς ενημέρωση του καθηγητή
 • Η έξοδος από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια
 • Η προσβλητική συμπεριφορά προς καθηγητή ή μαθητή/μαθήτρια
 • Η εκούσια φθορά σχολικής περιουσίας
 • Η οικειοποίηση αντικειμένων που ανήκουν σε άλλο μαθητή/μαθήτρια
 • Το κάπνισμα
 • Η κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτός από τον μαθητή/τρια έχει και νομικές επιπτώσεις ο γονέας ή ο κηδεμόνας του.

ΕΙΔΗ ΠΟΙΝΩΝ

 • Παρατήρηση
 • Επίπληξη
 • Ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα. Ο μαθητής/τρια που αποβάλλεται από τον καθηγητή κατά την ώρα του μαθήματος (ωριαία αποβολή)είναι υποχρεωμένος να παραμείνει στα γραφεία του σχολείου (να το αναφέρει στη διεύθυνση του σχολείου)
 • Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 2 μέρες.
 • Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Όταν ένας μαθητής/τρια  υποπίπτει σε παράπτωμα, αυτό καταγράφεται στο ποινολόγιο. Αφού πρώτα δοθούν εξηγήσεις στη Διεύθυνση από τον μαθητή/τρια και τον καθηγητή που τον αναφέρει,  ειδοποιούνται οι γονείς του/της.  Οι ποινές μπορεί να έχουν επιπτώσεις στον χαρακτηρισμό της διαγωγής. Η διαγωγή κάθε μαθητή χαρακτηρίζεται κοσμιότατη, κοσμία ή επίμεμπτη, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά στοιχεία που τη συνιστούν. Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών/τριών πραγματοποιείται κατά την λήξη του διδακτικού έτους με ειδική πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά πλειοψηφία με βάση την εν γένει συμπεριφορά των μαθητών/τριών αφού λάβει υπόψη τυχόν στοιχεία καταχωρισμένα στα οικεία βιβλία.

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 1. Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης, γι’ αυτό πρέπει να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που ταιριάζει στο ρόλο τους . Απαιτείται, λοιπόν, σεβασμός στις μεταξύ τους σχέσεις.
 2. Το σχολείο λειτουργεί συλλογικά και οι όποιες αποφάσεις στο Σύλλογο Διδασκόντων λαμβάνονται με γνώμονα την αρχή της πλειοψηφίας, που είναι ύψιστη δημοκρατική αρχή.
 3. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα είναι απαραίτητο να συζητούν και να συνεργάζονται για τη διδασκαλία της καθορισμένης από το Υπουργείο ύλης και για την αντιμετώπιση επιλήψιμων συμπεριφορών εκ μέρους των μαθητών.
 4. Επειδή οι διδάσκοντες πρέπει να αποτελούν πρότυπα αναφοράς και στους μαθητές και στην κοινωνία γενικότερα, θα πρέπει να προσέχουν τη μορφή, το ύφος της γλώσσας που χρησιμοποιούν, την κοινωνική τους ζωή και τη συνολική τους παρουσία και να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα που αφορούν και διαμορφώνουν την εικόνα του εκπαιδευτικού.
 5. Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών/ τριών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που γίνονται με ευθύνη του σχολείου. Ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται κατά την είσοδο και την αποχώρηση των μαθητών/τριών  και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Γι αυτό χρειάζεται να δίνεται μεγάλη προσοχή στο θέμα της εφημερίας.
 6. Κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να έχει πολλαπλή και διαρκή επικοινωνία με τους μαθητές/τριες και αυτό απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, αγάπη και δικαιοσύνη, σεβασμό απόλυτο στους διακριτούς ρόλους του καθενός, ειλικρινή και προπαντός ανθρώπινη συνεργασία. Αυτό βέβαια σημαίνει παράλληλα σεβασμό των αρχών αυτών και εκ μέρους των μαθητών/τριών  και διάκριση της ελευθερίας από τη ασυδοσία.
 7. Η ενημέρωση των γονέων και των μαθητών/τριών  γίνεται  προγραμματισμένα σε ώρες και ημέρες που ορίζονται.
 8. Οι εφημερεύοντες ελέγχουν την ανάρμοστη συμπεριφορά των μαθητών/τριών. Δεν τους επιτρέπουν να παίζουν μπάλα στην αυλή ή να καπνίζουν και δεν επιτρέπουν την είσοδο και την παραμονή εξωσχολικών στο σχολείο χωρίς την άδεια της Δ/νσης.
 9. Οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι έγκαιρα στην τάξη για την έναρξη της διδασκαλίας.
 10. Οι εκπαιδευτικοί έχουν υποχρέωση να σέβονται τις απόψεις, τις ιδέες, την προσωπικότητα, τις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή/τριας.
 11. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του Συλλόγου των διδασκόντων, τις συζητήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή των μαθητών/τριών,  τη βαθμολογία στις εξετάσεις και, γενικά, για όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο.
 12. Ενθαρρύνουν την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή των μαθητών /τριών στο μάθημα και προσπαθούν να αναδείξουν τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητές τους.
 13. Οφείλουν να ενημερώνονται και να τηρούν την εκπαιδευτική νομοθεσία, να σέβονται τη διοικητική ιεραρχία και να συνεργάζονται στενά με το Διευθυντή του σχολείου, το Διευθυντή Εκπαίδευσης και τους σχολικούς συμβούλους.

Ο Διευθυντής, οι Υποδιευθυντές ή οι αντικαταστάτες τους σε περίπτωση κωλύματος και  οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να βρίσκονται στη θέση τους έγκαιρα για την ανάληψη των καθηκόντων τους. Το πρωί οφείλουν να είναι στο σχολείο πριν το χτύπημα του κουδουνιού.

Γ. ΓΟΝΕΙΣ- ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Όπου αναφέρεται ο όρος «κηδεμόνας του μαθητή/τριας » αποσαφηνίζεται ότι ως κηδεμόνας νοείται ο πατέρας ή η  μητέρα ή οποιοδήποτε από αυτούς φυσικό πρόσωπο,προκειμένου μόνο περί μαθητών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος  της ηλικίας τους.

 • Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή/ τρια και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ενημερώνεται σχετικά ο Γονέας – Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο. Για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας  σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα – Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται με προσοχή.
 • Ο Γονέας – Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή/τρια αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή/ τριας στο σχολείο (θέματα υγείας των μαθητών/ τριών  ή θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασής τους, κ.λ.π). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να προσαρμόσουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους και να αντιμετωπίσουν με ευαισθησία και εχεμύθεια τα ιδιαίτερα προβλήματα.
 • Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με την Διευθύντρια και το Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, στη διοργάνωση των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και προγραμμάτων καθώς και στην καλλιέργεια ενός καλού, συνεργατικού κλίματος μεταξύ όλων των παραγόντων της σχολικής ζωής. Ο Σύλλογος Γονέων – Κηδεμόνων, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, έχει τη δυνατότητα να συναντάται με τη Διεύθυνση του Σχολείου, όποτε επιθυμεί.
 • Η ευθύνη για τη μη έγκαιρη προσέλευση και την ασφάλεια των μαθητών/τριών που δεν προσέρχονται και ως εκ τούτου δε γίνονται δεκτοί εντός του σχολικού χώρου, ανήκει στους κηδεμόνες και σε καμιά περίπτωση δεν μετατοπίζεται    στη Δ/νση και στο Σύλλογο Διδασκόντων.
 • Για την τακτική παρακολούθηση της  φοίτησης του μαθητή /τριας ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας  οφείλει να  παρακολουθεί την επίδοση, επιμέλεια, φοίτηση και συμπεριφορά του μαθητή σύμφωνα με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ που ανακοινώνεται από το σχολείο στην αρχή του διδακτικού έτους και κοινοποιείται   στους κηδεμόνες  των μαθητών/τριών.
 • Σύμφωνα με το πρόγραμμα, κάθε διδάσκων έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών  σε ώρες που έχουν ορισθεί.
 • Οι γονείς για οποιοδήποτε αίτημά τους πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση του Σχολείου. 
 • ΟΜΩΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ:  Καθημερινά, στο τέλος του ημέρας, ενημερώνεται η ‘ηλεκτρονική’ καρτέλα του κάθε μαθητή /τριας  για τυχόν απουσίες , αποβολές για ανάρμοστη συμπεριφορά κ.ά. ΄Ηδη, τις πρώτες μέρες θα πάρει ο κάθε μαθητής/τρια  της Α΄Τάξης από το Γραφείο της Διεύθυνσης έναν Κωδικό Πρόσβασης στην Ιστοσελίδα του Σχολείου μας , απ’ όπου θα μπορεί να ενημερώνεται για όλα τα παραπάνω, τη διδασκαλία των καθημερινών  μαθημάτων, τις εκδηλώσεις , τις διάφορες δραστηριότητες που γίνονται στο σχολείο μας, το πρόγραμμα του Σχολείου.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Η       Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ο Υ       Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Επισημαίνεται ότι λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας κρίνεται αναγκαίο να επικαιροποιηθεί ο σχολικός κανονισμός, όπως άλλωστε έχει συζητηθεί και στην τηλεδιάσκεψη με τους γονείς και τους μαθητές του σχολείου μας.

 Οι μαθητές \μαθήτριες που δε θα συμμορφώνονται στις υποδείξεις των καθηγητών τους ή δεν αποδίδουν τον σεβασμό που απαιτείται από τις νέες συνθήκες υγιεινής και κοινωνικής συμπεριφοράς για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή διασποράς του ιού θα τιμωρούνται με μία μέρα αποβολή.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ\ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

 1. Είσοδος μαθητών \μαθητριών
 • Η είσοδος των μαθητών\μαθητριών θα γίνεται μόνο από την κεντρική είσοδο . 
 • Φοράτε  μάσκα σε όλους τους χώρους του σχολείου .
 • Να έχετε στην τσάντα σας πάντα μια μάσκα εφεδρική και ένα σακουλάκι, όπου θα αποθηκεύετε τις μάσκες σας.
 • Διατηρείτε  αποστάσεις όσο είναι εφικτό 
 • Το κάθε τμήμα συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένο σημείο στο προαύλιο (θα είναι σημαδεμένο στο προαύλιο).
 • Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν οι μαθητές\ μαθήτριες να μπουν στις αίθουσες διατηρώντας την εφικτή απόσταση(την 1η διδακτική ώρα) 
 • Προς το παρόν και για λόγους ασφάλειας η πρωινή προσευχή θα πραγματοποιείται χωριστά για κάθε τμήμα στην αίθουσά του.

 

 1. Κατά την διάρκεια του μαθήματος
 • Η μάσκα είναι υποχρεωτική.
 • Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση των θρανίων και των καρεκλών . 
 • Οι μαθητές \μαθήτριες έχουν πάντα την ίδια θέση στην τάξη τους . Δεν επιτρέπεται η αλλαγή θέσεων.
 • Οι αίθουσες θα αερίζονται τακτικά ακόμα και κατά την διάρκεια του μαθήματος (ανεξάρτητα από την εξωτερική θερμοκρασία) .
 1. Κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων 
 • Οι μαθητές και οι μαθήτριες γνωρίζουν πού συγκεντρώνεται το τμήμα τους και παραμένουν εκεί κατά την διάρκεια του διαλείμματος. 
 • Στα διαλείμματα η έξοδος των μαθητών\μαθητριών  θα είναι σταδιακή και σε διαφορετικούς χρόνους.
 • Κατά την διάρκεια των μεγάλων διαλειμμάτων οι αίθουσες θα απολυμαίνονται. 
 • Πόρτες και παράθυρα παραμένουν ανοικτά κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων 
 1. Αποχωρώντας από το σχολείο
 • Μετά το πέρας των μαθημάτων οι μαθητές\ μαθήτριες  αποχωρούν υποχρεωτικά από το σχολείο, φορώντας την μάσκα τους, κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ τους και ΜΟΝΟ από την κεντρική είσοδο. 
 1. Γενικές οδηγίες
 • Μαθητές\ Μαθήτριες  που έχουν οδηγίες να παραμείνουν στο σπίτι για οποιονδήποτε λόγο, οφείλουν να επικοινωνήσουν με το σχολείο και να το αναφέρουν . 

   Οι μαθητές\ μαθήτριες  πρέπει μόνοι τους να φροντίζουν τον εαυτό τους και να διατηρούν την απόσταση.

 • Οι τουαλέτες θα είναι ανοικτές. Θα υπάρχει επόπτης καθηγητής . 
 • Μόνο ένας μαθητής\ μαθήτρια  επιτρέπεται να είναι στην τουαλέτα, διαφορετικά θα πρέπει να φοράει την μάσκα . 
 • Μετά πλένετε οπωσδήποτε τα χέρια σας. Δεν επιτρέπεται η περαιτέρω παραμονή στις τουαλέτες. 
 • Για το κυλικείο υπάρχει άλλη παράγραφος. 
 • Πριν φάτε πλένετε τα χέρια σας . Το φαγητό σας δεν το μοιράζετε σε φίλους / φίλες μοιράζεστε με φίλους/ φίλες.
 • Μπαίνοντας στην τάξη απολυμαίνετε τα χέρια σας.
 • Οι μαθητές\ μαθήτριες  χρησιμοποιούν μόνο τα δικά τους πράγματα π.χ. φωτοτυπίες, βιβλία ,στυλό και δεν δανείζετε ούτε δανείζεστε τίποτα. 
 • Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στους χώρους του σχολείου για γονείς και άλλους επισκέπτες. Λόγω του υψηλού κινδύνου μόλυνσης παρακαλούμε ρυθμίστε όλες τις εκκρεμότητες μέσω τηλεφώνου ή e-mail (mail@1gym-a-nikol.sch.gr
 • Η ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των μαθητών μπορεί να γίνεται είτε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το σχολείο είτε με μέιλ στον κάθε καθηγητή ξεχωριστά μέσω Σίσυφου. 
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν τα προσωπικά ραντεβού να γίνουν μόνο αφού έχει προηγηθεί τηλεφώνημα που οργανώνεται μέσω της γραμματείας του σχολείου.(28410 22301) 
 • Οι μαθητές\ μαθήτριες δεν έχουν πρόσβαση στην γραμματεία και στην αίθουσα των καθηγητών . Σε επείγουσες περιπτώσεις απευθύνονται  στο καθηγητή που έχουν μάθημα. 
 • Τα βιβλία ύλης και τα απουσιολόγια θα τα μεταφέρει στο τμήμα ο καθηγητής της  πρώτης και της τελευταίας διδακτικής ώρας 
 • Η πρόσβαση στην αίθουσα των υπολογιστών θα γίνεται με άλλες οδηγίες. 
 • Το μάθημα της Γυμναστικής θα πραγματοποιείται μόνο στο προαύλιο :  Δεν επιτρέπεται η χρήση αποδυτηρίων -πάντα πρέπει να τηρείται η απόσταση .
 • Η συγκέντρωση των μαθητών/μαθητριών του κάθε τμήματος κατά την προσέλευση και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, θα γίνεται σε αυστηρά καθορισμένη περιοχή ( έχει προσδιοριστεί με αυτοκόλλητη ταινία) στον αύλειο χώρο ( εννοείται ο χώρος που βρίσκεται μπροστά και πίσω από το κτήριο) και η χρήση μάσκας και οι υποχρεωτικές αποστάσεις, για κάθε μαθητή/μαθήτρια  ξεχωριστά, πρέπει να τηρούνται αυστηρά! 
 • Δεν επιτρέπεται η έξοδος από το σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, μόνο μετά από συνεννόηση με τον κηδεμόνα. Τους πολύ αυστηρούς κανόνες ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ οφείλουμε να τηρήσουμε ΕΥΛΑΒΙΚΑ για να διαφυλάξουμε το πολυτιμότερο αγαθό, που είναι η ΥΓΕΙΑ όλων μας. 

ΚΥΛΙΚΕΙΟ

 • Επειδή στο σχολείο θα λειτουργεί το κυλικείο ,παρακαλούμε τους μαθητές / μαθήτριες μας να ακολουθούν τις σημάνσεις στο έδαφος με τις προβλεπόμενες αποστάσεις . 
 • Η μάσκα είναι υποχρεωτική .
 • Το κυλικείο ακολουθεί τις αυστηρές οδηγίες του υπουργείου (συσκευασμένα τρόφιμα και υγρά σε ατομικές συσκευασίες)
 • Μετά την συναλλαγή με το κυλικείο χρησιμοποιείται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών και πριν το γεύμα.

 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

 Σε περίπτωση που κάποιος\α μαθητής\τρια αισθανθεί αδιαθεσία ή παρουσιάζει τα παρακάτω συμπτώματα:

 πυρετό και βήχα

 Δυσκολία στην αναπνοή

 Μυαλγίες -Ρίγος- Πονοκέφαλο- 

Δυσκαταποσία

 Ρινική καταρροή/συμφόρηση

 Ναυτία / έμετος 

Κοιλιακό πόνο, 

διαρροϊκές κενώσεις 

 • επικοινωνήστε με το σχολείο και αναφέρετε τον λόγο απουσίας του μαθητή/τριας (28410 22301)

 ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΕΓΚΥΡΑ μόνο από την ιστοσελίδα του σχολείου μας :

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ 

ΦΟΡΑΜΕ ΜΑΣΚΑ

 ΚΡΑΤΑΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 

ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ!

ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ …ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ

scroll to top